در حال بارگذاری ...
جمعه 22 تیر 1403

چالش عکس با صندوق رای
با عنوان حماسه حضور در قاب دوربین

قابل توجه دانشجویان عزیز آموزشکده فنی دختران بابل، امیدواریم با رفتن به پای صندوق‌های رای و انتخاب فرد اصلح به عنوان رییس‌جمهور، در سرنوشت ایران عزیزمان مشارکت کنید.

شما می‌توانید با فرستادن عکس فردی یا خانوادگی خود هنگام حضور در پای صندوق‌های رای و در حال رای دادن، در چالش ما شرکت کنید.
جوایز: به سه دانشجوی ارسال کننده عکس به قید قرعه جوایز اهدا می گردد

جهت ارسال عکس         09336486114       (دکتر عزیزپور)

نظرات کاربران